Není imaginace jako imaginace. Některá může být skrytá manipulace.