Není imaginace jako imaginace

Imaginace (vizualizace) je důležitou součástí vědomé přípravy na porod a komunikace s miminkem v těhotenství. Vždy jsem ženám imaginaci doporučovala jako skvělý způsob, jak se zklidnit a jak si uvědomit a zvědomit svá vlastní přání a priority.

Netušila jsem však, že imaginace s průvodcem se dá provádět jak něžně, tak dosti necitlivě. Toto zjištění mě šokovalo. A protože to netušíte možná ani vy, myslím, že je dobré, abyste to věděli a měli se na pozoru.

Práce s myslí je velmi citlivá a vyžaduje také citlivého průvodce. Od takového člověka je potřeba, aby byl nejen vysoce profesionální, ale také pokorný a nevnášel do provádění myslí druhého člověka svoje vlastní ego.

To nedokáže bohužel každý. Mít dobrý záměr a chtít pomáhat nestačí. Pokud se do díla vloží duchovní pýcha, může člověk v rámci “páchání dobra” napáchat spíš mnoho zla.

Co máte očekávat od průvodce?

Role průvodce imaginací je být JEN PRŮVODCEM. Průvodce DOPROVÁZÍ. Průvodce neintervenuje ani nenaznačuje nebo přímo neurčuje cestu. Respektuje cestu toho, koho imaginací provází.

Zeptala jsem se něžné průvodkyně po krajinách mysli, autorky projektu Vědomý život = Vědomé mateřství Terezy Kramerové, ke které chovám hlubokou důvěru a úctu, zda by dokázala definovat hranici, kde průvodce ještě doprovází a kde už vnáší do věci svoje vlastní představy, přání a osobu.

“Průvodce by neměl vnášet jasná a předem definovaná stanoviska, aby představu v jednotlivých detailech konkrétně neurčoval za ženu. Já vnímám práci průvodce jako vytyčení osnovy, ale to, co bude v každém bodě této osnovy napsáno, by měla být už práce ženy. Jedině tak bude vizualizace v souladu s jejím vnitřním světem i životní filozofií,” říká Tereza.

V opačném případě už by nešlo o provedení vizualizací či meditací, ale o kázání.

Jakým způsobem a s jakým záměrem tvoří meditace a vizualizace konkrétně Tereza?

“Vizualizace dělám otevřené tak, aby vytvořily atmosféru, a přitom daly prostor mysli prováděné osoby. Vnímám, jak velmi křehká je hranice mezi vizualizací a sugescí a před každou vizualizací si uvědomím, že nejde o to, aby daná žena přijala můj pohled na ideální průběh porodu, ale aby našla svoji variantu, ve které se bude cítit silná a v důvěře v sebe sama.”

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že tak to i skutečně je. Potvrzuje to spokojenost tisíců dalších lidí, kteří Tereziny meditace a vizualizace znají. Přečtěte si třeba její ebook Lékárnička v hlavě, kde uvádí sedm zásad pro průvodce Mentální harmonizací. Vyjmenuji z nich třeba dvě pro mě velmi důležité: “nejsem ten, kdo myslí” a “ego pryč – výsledek si nevynucuji”. Pouhé tyto dvě zásady už mluví dost samy za sebe, že?

Před čím se mít tedy na pozoru?

Pokud si na tuto otázku budeme odpovídat ať už v kontextu imaginace porodu nebo také v kontextu dnes oblíbených všemožných i nemožných terapií a způsobů práce s myslí, měli byste vědět, že pokud průvodce nedává žádný prostor pro vaši vlastní vůli, už je to skrytá manipulace a vy jste nevědomě jejím terčem.

V imaginaci porodu se to může konkrétně projevit třeba tím, že “průvodce” – manipulátor přímo diktuje a sám určuje důležité detaily jako místo vizualizovaného porodu a vaši vlastní polohu při porodu. Také tím, zda vám dává prostor pro vlastní představu a přání vašeho doprovodu nebo přímo nekompromisně určuje, že jste při porodu jen sama apod.

A aby se neřeklo a abyste vy nepojala nějaké podezření, nechá vám svobodnou vůli v detailech, jako třeba která zvířata a které ženy vás po porodu v kruhu obklopí, aby se vám poklonily. Nebo které květiny kvetou na louce, na kterou vás doslova poslal rodit.

Ideální způsob porodu neexistuje. Ani sebehezčí představa někoho druhého nemusí být to pravé ořechové pro vás. To pravé pro vás znáte jen vy sami!

Buďte opatrné

Důvěra v průvodce nebo průvodkyni, které si na cestě mateřstvím nebo osobním růstem kdykoliv v životě vyberete, je důležitá. Pokud ale zjistíte, že tento člověk vaší důvěry zneužívá a manipuluje vás tam, kde vás chce mít, bez otálení a špatného svědomí od něj uprchněte.

Netvrdím, že tento člověk nemá “dobré úmysly”, pravděpodobně vám nezamýšlí vědomě ubližovat. Pácháním dobra pod taktovkou duchovní pýchy vám ale může víc ublížit, než prospět.

Nejen váš porod, ale celý váš život je ve vašich vlastních rukách. Jen vy sami jste za sebe zodpovědní. Rozhodujte se sami podle všech dostupných informací, které máte, a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, kudy se budete ubírat.

Průvodce vám může určitou cestu naznačit a pokud se po ní rozhodnete jít, může vás na ní provázet a být vám oporou. Nemůže vám tuto cestu ale celou naplánovat a vytyčit! Vaše cesta nikdy nebude stejná, jako ta jeho, protože jste naprostý originál.

Zůstaňte sami sebou a nenechte se lapit do pasti nedostižných ideálů, avatarů a snah o vytvoření modly.

Není imaginace jako imaginace. Některá může být skrytá manipulace.

Mirka Valašíková Křížová
Vysvětlím ti, co potřebuje miminko ze svojí podstaty a co potřebuješ ty jako máma. Naučím tě, co můžeš udělat pro to, abyste byli spokojení oba a měli jste radost ze společného života. Více o mně si přečti tady >>
Komentáře